Ochrana zapsaného průmyslového vzoru

Obytné nástavby ULITY jsou chráněny přihlášeným průmyslovým vzorem. Získaná ochrana zabezpečuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor obytná nástavba vozidla pick-up, brání třetím osobám užívat jej bez souhlasu vlastníka. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba či uvedení na trh výrobku, ve kterém je průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován.

Dodací lhůta

Dodací lhůta pro nástavby v produktových variantách BASIC 1, BASIC 2 je aktuálně 6 týdnů, pro řadu COMFORT a nástavby "šité na míru" 3 měsíce.

Obchodní podmínky‎

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Více

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob („GDPR“). Prostřednictvím zásad ochrany osobních údajů se mohou uživatelé informovat o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Uživatelé, poptávající, nebo kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.
Pro účel vzájemné obchodní spolupráce a komunikace zpracováváme na dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo

nebo po dobu trvání smlouvy osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mail
  • Telefonní číslo
  • Adresa
  • IČ, DIČ / RČ

S výše uvedeným zpracováním uživatelé, poptávající, nebo kupující udělují výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu.